پرسش های متداول


برای شروع استفاده از خدمات الکترونیک باید چگونه عمل نماییم؟

ابتدا وارد بخش خدمات الکترونیک شوید و در سامانه ثبت نام نمایید. در صورت بروز مشکل با مسئول میز خدمات تماس حاصل فرمایید.


جهت اطلاع از وضعیت درخواست چگونه عمل نماییم؟

در هنگام ثبت درخواست، یک کد پیگیری دریافت می نمایید. که از طریق این کد امکان پیگیری درخواست وجود دارد. روش دیگر ورود به پنل کاربری می باشد. در این بخش وضعیت هر درخواست مشخص گردیده است.