پرسش های متداول

آزمایشگاه پژوهشگاه فضایی

 
 1. ساعت کار آزمایشگاههای پژوهشگاه فضایی چگونه است؟

 • شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 الی 14:30

 1. چگونه می توان به آزمایشگاههای پژوهشگاه فضایی نمونه ارسال کرد؟

 • از طریق مراجعه حضوری به آزمایشگاهها

 • ارسال توسط پیک

 • ارسال نمونه توسط پست

 1. چه آزمونهایی در آزمایشگاههای پژوهشگاه فضایی انجام می شود؟

 • به صفحات آزمایشگاه مربوط در سایت آزمایشگاههای پژوهشگاه فضایی labs.isrc.ac.ir مراجعه نمایید و یا با پذیرش هر آزمایشگاه تماس بگیرید.

 1. خدمات آزمایشگاههای پژوهشگاه فضایی دارای چه تاییدیه هایی می باشد؟

 • آزمایشگاههای پژوهشکده حمل و نقل دارای گواهی تایید صلاحیت ISO/ IEC 17025 و تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد می باشند.

 1. چگونه می توانیم از تعرفه خدمات آزمایشگاهی اطلاع پیدا کنیم؟

 • با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک آزمایشگاه و یا از طریق تماس یا درخواست مکتوب از واحد سفارشات آزمایشگاه

 1. چگونه می توان از آماده بودن نتایج آزمونهای ارجاع شده اطلاع پیدا کرد؟

 • با مراجعه به کارتابل در درگاه خدمات الکترونیک  و یا از طریق تماس تلفنی با واحد سفارشات

 1. کدام گروه از مشتریان مشمول تخفیف در تعرفه خدمات می شوند؟

 • دانشجویان با ارائه مدرک معتبر تا %20 تخفیف می گیرند

 1. آیا آزمایشگاههای پژوهشگاه فضایی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی می باشد؟

 • بله

 1. آیا در روزهای پنج شنبه و جمعه و روزهای تعطیل از مشتریان نمونه دریافت می شود؟

 • ترجیحا تحویل نمونه در روزهای کاری می باشد. در صورت ضرورت واحد حراست، صرفا نمونه را از مشتریان تحویل می گیرد.

 1. چگونه می توان از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی استفاده کرد؟

 • باید کد ملی حقیقی یا شناسه ملی مشتری حقوقی به واحد سفارشات اعلام شود.

 1. آیا ارجاع نمونه ها، ارسال گزارش و فاکتور بعد از انجام آزمون از طریق پست امکان پذیر است؟

 • بله در صورت درخواست مشتری و پرداخت هزینه پستی امکان پذیر است