توافق نامه سطح خدمات

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات درگاه خدمات الکترونیک پژوهشگاه فضایی ایران را به اطلاع می رساند:
1. درگاه خدمات الکترونیک پژوهشگاه فضایی ایران امکان ثبت و یادگیری درخواست های خدمات را برای شما مراجعین گرامی در قالب خدمات الکترونیکی فراهم نموده است.
2. مشخصات هریک از خدمات به همراه اطلاعات تماس مسئولین هر یک از خدمات پژوهشگاه در صفحه مربوط به خدمت وجود داشته و مسئولین هر یک از خدمات آمادگی پاسخ گویی به پرسش های احتمالی را خواهند داشت.
3. جهت بهبود ارائه خدمات، مراجعین گرامی می توانند در بخش نظرسنجی، نسبت به درج نظرات خود در خصوص خدمات پژوهشگاه فضایی اقدام نمایند.
4. به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه گیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.
5. این درگاه در صورت برقرار بودن زیرساخت‌های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس مراجعین گرامی می باشد.